Regulamin

Szanowni Państwo

                W związku z wejściem z dniem 25.05.2018 nowych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – tzw. RODO) zobowiązani jesteśmy poinformować Państwa, że posiadamy Wasze dane osobowe. Przedstawiamy poniżej informacje dotyczące tego w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe, jak dbamy o ich bezpieczeństwo i komu je udostępniamy.

Administratorem Państwa danych osobowych jest:

4timber Małgorzata Oleksik z siedzibą przy ulicy Wiślana 47 w Zwoleniu

Z Administratorem można skontaktować się  pisemnie,  drogą elektroniczną biuro@4timber.com.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej: 4timber Magorzata Oleksik ul. Wiślana 47 26-700 Zwoleń

Jako Administrator będziemy przetwarzać Wasze Dane w następujących celach i na następujących podstawach:

  • współpracy handlowej służącej realizacji zamówień, zapytań ofertowych, na podstawie Państwa zgody
  • kontaktowania się z Państwem, w celach związanych ze świadczeniem  naszych usług, poprzez dostępne środki  komunikacji, w szczególności  poprzez telefon oraz e-mail, na podstawie Państwa zgody;
  • wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych: wystawiania i przechowywania faktur VAT oraz dokumentów księgowych,
  • obsługi reklamacji
  • windykacji należności, na podstawie  realizowanego przez nas prawnie uzasadnionego interesu
  • kontaktowania się z Państwem, w celach marketingowych, poprzez  dostępne środki komunikacji, w szczególności poprzez telefon oraz email, na podstawie Państwa zgody;

Państwa dane osobowe mogę być przekazywane do podmiotów przetwarzających Dane Osobowe jedynie w celu realizacji Umów Sprzedaży i umów o świadczeniu usług drogą elektroniczną np. firmie kurierskiej, firmie świadczącej usługi księgowe, podmiotów świadczących usługi IT.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do osób trzecich, jak również nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jest jednak warunkiem realizacji oferowanych przez na usług.

Zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych można wycofać w dowolnym momencie.

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe dopóki nie będzie wycofana zgoda.

Przysługuje Państwu prawo do dostępu do Waszych danych osobowych, możecie Państwo je sprostować, zażądać usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

Macie Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia RODO.

Wasze dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).

W przypadku chęci zgłoszenia braku zgody na przetwarzanie Państwa danych prosimy o kontakt drogę elektroniczną  biuro@4timber.com.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej: 4timber Małgorzata Oleksik ul. Wiślana 47 26-700 Zwoleń